Botimet e Fundit

Zbavitu me lojëra logjike

Lloji: Libër
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

TIK 8 | PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: TIK
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Matematika 8 | PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Kimia 8 | PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

TIK 8 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: TIK
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-297-8
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 80
Përshkrimi

Libri i mësuesit përmban:

 

Planifikimin vjetor - tre plane tremujore - planifikimin e orëve mësimore - detyra për portofolin e nxënësit.