Botimet e Fundit

Kimia 10

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Kimi
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-256-5
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

TIK 7

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: TIK
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-226-8
Çmimi: 213 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Biologjia 7

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Biologji
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-223-7
Çmimi: 250 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Matematika 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-253-4
Çmimi: 421 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Matematika 10

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-252-7
Çmimi: 413 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi