Botimet e Fundit

3. Si të kursesh para

ISBN: 978-9928-08-010-3
Çmimi: 600 lekë
Numri i faqeve: 24
Përshkrimi

Si të kursesh para? Për çfarë shërben një arkë kursimi?Lexo këtë libër për ta gjetur dhe mëso çdo gjë rreth kursimittë parasë me mënyra shume praktike! Lexuesit do të mësojnëpër mënyrat e ndryshme se si i kursejnë paratë njerëzitdhe se si përdoret paraja nëpër botë. Po kështu, me fjalor tëthjeshtë, jepet edhe koncepti i futjes në bankë të depozitavedhe i interesit të fituar në këtë rast. 

2. Të mirat materiale dhe shërbimet

ISBN: 978-9928-08-019-6
Çmimi: 600 lekë
Numri i faqeve: 24
Përshkrimi

Çfarë blini ju? Lodra? Çokollata, karamele? Po flokët a iprisni? Secili nga ne blen të mira materiale dhe shërbime.Ju mund të mësoni se çfarë blejnë njerëzit dhe ku i gjejnëparatë për të blerë sendet që u nevojiten, në librin "Të miratmateriale dhe shërbimet". 

1. Si të fitosh para

ISBN: 978-9928-08-011-0
Çmimi: 600 lekë
Numri i faqeve: 24
Përshkrimi

5.Të bëjmë tregti (një libër për trambën)

ISBN: 978-9928-08-015-8
Çmimi: 700 lekë
Numri i faqeve: 24
Përshkrimi

Një ditë, mësues Iliri u tregon nxënësve të tij të klasës sëtretë, se qindra vjet më parë njerëzit nuk përdornin të njëjtinsistem parash që përdoret sot. Në vend të tij, njerëzit bëninpazar për të shkëmbyer mallra, në mënyrë që të kishin atëqë donin. Klasa angazhohet në një lojë "shkëmbimesh" përtë kuptuar më mirë se si funksionon. Grupet përpiqen qëmegjithëse pa para, të shkëmbejnë gjëra, pa cënuar dëshirate tyre. Por, a do të arrijë çdo grup të marrë atë që do pashpenzuar fare para...?! 

4. Limona dhe limonadë (një libër për ofertën dhe kërkesën)

ISBN: 978-9928-08-014-1
Çmimi: 700 lekë
Numri i faqeve: 24
Përshkrimi

Kur një vajzë e vogël kërkon të fitojë para, ajo ngre një tezgëdhe fillon të shesë limonadë. Personazhi ynë quhet Arba. Nëfillim çdo gjë shkon mirë dhe ajo fiton para. Por, kur fëmijëtnë rrugën përballë fillojnë të bëjnë të njëjtën gjë, gjëratndryshojnë. Edhe Arba fillon të mendojë ndryshe. Me anëtë shembujve, fëmijët njihen me kuptimin e fjalëve: kapital,fitim, konkurrencë, çmim, partneritet, etj.