Tekst Shkollor / Liber / Aftersim Teknologjik

Aftësim teknologjik 5

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 5   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-52-7
Çmimi: 92 lekë
Numri i faqeve: 60
Përshkrimi

 

Ky tekst mësimor metodologjikisht vjen si një risi sepse vë në qendër nxënësin, e trajton atë si një personazh të librit gjatë çdo ore mësimore. Libri e aftëson nxënësin për t'iu përgjigjur të paktën një pyetjeje që i lind gjatë të mësuarit të kësaj lënde. Aftësimi teknologjik 5 është një libër që respekton plotësisht aftësitë e të mësuarit për nxënësit e klasës së pestë. Libri është gjithashtu pjesë përbërëse e një linje librash të aftësimit teknologjik që do të pasojnë në vitet e ardhshme dhe që kanë të njëjtin trajtim të temave mësimore. Aparati pedagogjik zë vend ndryshe në këtë libër pasi autorët nuk kanë ndjekur metodën standarde (pyetjeve në fund të mësimit) por i kanë shpërndarë ato sipas natyrës së aktiviteteve, duke i dhënë kështu një dinamikë tjetër librit, një frymëmarrje të re.

 

 

 

Aftësim teknologjik 7

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-50-11-7
Çmimi: 148 lekë
Numri i faqeve: 80
Përshkrimi

Në këtë tekst nxënësit do të mësojnë aspekte të ndryshme të shkencave si për shembull teknologjia e materialeve dhe proceseve, energjia, teknologjia e materialeve, strukturat apo dhe roli i njeriut në shoqëri. Po kështu teksti u ofron nxënësve njohuri sesi ka evoluar teknologjia e informacionit dhe roli që ajo luan në përmirësimin e jetës sonë të përditshme. Nëpërmjet gjuhës së përdorur në tekst, si dhe përmbajtjes, nxënësit do të mësojnë për materialet e përbëra, burimet dhe forcat e energjisë, polimerët, strukturat dhe forcat, teknologjinë ushqimore etj. Mësimet shoqërohen me eksperimente dhe shembuj praktikë.

Aftësim teknologjik 6

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-76-6
Çmimi: 107 lekë
Numri i faqeve: 64
Përshkrimi

Ky tekst i orienton nxënësit që të mësojnë aspekte të ndryshme të shkencave si për shembull energjia, teknologjia e materialeve, strukturat apo dhe roli i njeriut në shoqëri. Po kështu teksti u ofron nxënësve njohuri sesi ka evoluar teknologjia e informacionit dhe roli që ajo luan në përmirësimin e jetës sonë të përditshme.

 

Nëpërmjet gjuhës së përdorur në tekst, si dhe përmbajtjes, autorja së bashku me bashkëpunëtorët e saj janë treguar të kujdesshëm për të stimuluar imagjinatën e nxënësve duke filluar nga pyetjet më të thjeshta si “Ku e ka burimin jeta jonë në Tokë? Çfarë materiali janë flokët dhe kockat tona?” për të arritur tek përgjigjet që mund t’u jepen edhe çështjeve të tilla si: “Çfarë forcash ndikojnë tek piramidat? Si funksionon komunikimi pa tela? Si mund të shfrytëzojmë mbeturinat për energji” etj. Mësimet shoqërohen me eksperimente dhe shembuj praktikë.